Från kronolänsman i byn Vattrång till adlig släkt och kanonuppfinnare

Prästsläkt från Vattrång i Harmånger socken. Johannes Wattrangius (1578-1652) antog namnet efter fädernegården Vattrång i Harmånger socken, Gävleborgs län. Tre av hans söner adlades med namnet Wattrang. Äldste kände stamfader till släkten är Johannes Wattrangius farfars far, kronolänsmannen Lars Jönsson (1470-1550).

Lars Jönsson. Kronolänsman i Vattrång, Harmånger socken. Född 1470. Död 1550.

Gift med Anna Zachrisdotter, född 1480, död 1549.

Barn:

 • Jöns Larsson, född 1506. Kronolänsman. Död 1583.

Jöns Larsson, (son av Lars Jönsson, Kronolänsman i Vattrång, Harmånger socken. Född 1506, död 1583.

Gift med Ragnhild Matsdotter, född 1520, död 1596.

Barn:

 • Jöns Jönsson, född 1546. Kronobefallningsman. Död 1620.

Jöns Jönsson, (son av Jöns Larsson, Kronobefallningsman i Vattrång, Harmånger socken. Född 1546. Död 1620-06-12.

Gift med Märta Larsdotter, född 1568, död 1628.

Barn:

 • Johannes Wattrangius, född 1578. Häradsprost. Död 1652.

Johannes Wattrangius, (son av Jöns Jönsson, häradsprost. Var student i Uppsala ännu 1606; hovpredikant hos konung Carl IX 1610; kyrkoherde i Södertälje 1616; häradsprost 1626; informator för hertig Karl Filip i Stockholm; predikant vid ärkedrottning Kristinas hov i Stockholm; begraven i Södertälje kyrka, där ett prydligt epitafium är uppsatt över honom. Född 1578 i Vattrång, Harmånger socken. Död 1652-02-01 i Södertälje socken.

Gift med Brita Roslagia, född 1595-02-18 i Stockholm Nicolai, död 1667-02-01 i Södertälje socken. Dotter av kaplanen i Stockholm, Mikael Laurentii Roslagius och hans fru Karin Persdotter

Barn:

 • Johan Wattrang, född 1619. Häradshövding. Död 1680.
 • Zakarias Wattrang, född 1620. Arkiater. Död 1687
 • Abraham Wattrangius, född 1626. Kyrkoherde. Död 1666
 • Isak Wattrangius, född 1628. Kyrkoherde. Död 1686
 • Jakob Wattrang, född 1630. Revisionssekreterare. Död 1698

Abraham Wattrangius, (son av Johannes Wattrangius, Kyrkoherde. Student i Uppsala 1638-09-17; skolmästare vid Södertälje pedagogi; vice pastor därst. 1651-1654; kyrkoherde därst. 1654. Född 1626 i Södertälje socken. Död 1666 i Södertälje socken.

Gift 1:a 1652-06-27 i Västertälje socken med Sigrid Mårtensdotter, född 1630-06-05, död 1657-07-08 i Södertälje socken. Gift 2:a 1658 med Kristina Lundia, född 1642 i Västra Vingåker socken, död 1683-01-12 i Södertälje socken, dotter av kyrkoherden i Västra Vingåker Olaus Matthiae Lundiusoch hans fru Sara Canthera

Barn i 1:a giftet med Sigrid Mårtensdotter:

 • Hans Wattrang, född 1653. Kvartermästare Död 1708. stupad i  slaget vid Holowczyn i Karl XII krig mot Ryssland, adlad.

Barn i 2:a giftet med Kristina Lundia:

 • Sara Wattrangia, född mellan 1658 och 1660 i Södertälje socken. Se släkten Aurvillius

Isak Wattrangius, (son av Johannes Wattrangius, Kyrkoherde. Student i Uppsala 1643-09-15; fil. mag. därst. 1652; student i Rostock 1655 i oktober; efter hemkomsten prästvigd 1657; lektor i Strängnäs 1659; rektor därst. 1664; kyrkoherde i Södertälje 1667; kontraktsprost 1668; preses vid prästmötet 1670; riksdagsman 1672 och 1682. Född 1628 i Södertälje socken. Död 1686-05-18 i Södertälje socken.

Gift med Emerentia Welshuysen.

Barn:

 • Johan Wattrang, född 1668. Protonotarie. Död 1706. Se Adliga ätten Vattrang 1274

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36

Jakob Wattrang, (son av Johannes Wattrangius f. i Vattrång), Revisionssekreterare. Student i Uppsala 1643-09-15; disp. därst. 1653; aktuarie i k. kansliet 1656; referendariesekreterare 1669-12-19; adlad 1673-06-19 jämte sin äldre bror Zakarias, revisionssekreterare 1685; ledamot av lagkommissionen 1693. Han har författat en italiensk beskrivning om Lappland; konfirmerades genom k. brev den 22 mars 1676 i arrenderätten till Åkers styckebruk, som till honom överlåtits genom änkedrottningens brev den 7 okt. 1669; köpte av riksrådet Johan Gyllenstierna Löta säteri (med Öster Vidby, Skalltorp och Vrettuna) i Björnlunda socken, varpå han erhöll fastebrev den 19 maj 1676 och som han bebyggde till säteri samt kallade efter sig Jakobsberg, vilket sedermera blivit fideikommiss inom Wattrangska ätten. Född 1630-07-23. Död 1698-04-15. Vid sin död var ägaren till Åkers Styckebruk en rik man. År 1696 levererades ej mindre än 103 st 24 pundiga mörsare, (en slags kanon) till Krigskollegium och gjutna enligt en av honom påfunden metod. Motsvarande omkring 2250 skeppund tackjärnsvikt, dvs inemot 450 ton.

 

Gift 1:a 1668 med Jakobina Lohe, född 1639-02-09, död 1676-12-08 vid Åkers bruk i Åker socken, dotter av handelsmannen Henrik Lohe (Se Ströms Järnbruk i Holm i Nordanstig) och hans fru Jakobina von der Plaes

Gift 2:a med Maria Gyllenpistol, dotter av ryttmästaren Henrik Gyllenpistol och hans fru Katarina Regina Bonnat

Barn i 1:a giftet med Jakobina Lohe:

Jacobina arvtagerska till Åkers Styckebruk gifte sig 1668 med Jacob Wattrang kyrkoherdesonen från från Södertälje f. 1630 och stiftare av det ännu befintliga fideikommisset Jakobsberg. Till åminnelse av sin 1676 avlidna maka Jacobinas död skänkte Jacob en silverkalk som än idag finns att beskåda i Åkers kyrka i Sörmland.

Från Jacob Vattrangs tid är föga känt men Karl den XI:s upprustning och Karl XII ständiga krig föranledde ett uppsving för de s.k. styckebruken som fick stora privilegier. Styckebruket i Åker gick småningom ur släkten då bröstarvingar saknades och såldes 1752 för en summa av 190 000 daler till den kände Stockholmsgrossören, skeppsbyggaren och hattpolitkern Gustaf Kiermann.

Den adliga ätten Wattrang fortlever idag genom Hans Wattrang f. 1925 (journalist, författare)

 

Källor: Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36

Gösta Hahr, Åkers Styckebruk 1959

 

Wikipedia