Bönehuset i Vattrång

 

1863-03-23 bildades församlingen vid ett möte hos Olof Norin i Vattrång. Till församlingsledare valdes P. Pettersson från Vattrång. De som bildade församlingen var skomakare Per Pettersson, Sigrid Lisa Jonsdotter, Britta Svensson, Olof Noren, Nils Hellsen och Karin Jonsdotter.

 

Under 1880-talet bedrevs söndagsskola både i Vattrång och i Vattlång 1882 inköptes en byggnad av Th. Sahlberg i Svedja. Byggnaden flyttades till Vattrång och uppfördes på en tomt som köpts av Jonas Hansson.

 

                    1883-01-20 bildades Sällskapet för befrämjande av upplysning och sedlighet.

                    1884 bildades ungdomsföreningen Klippan.

                    1887 invigdes invigdes Vattrångs Elimkapell.

                    1905 hade sitt högsta medlemstal 115 personer

                    1908 bildades en andra ungdomsförening i Stocka

                    1911 genomfördes en renovering av kapellet.

                    1918 installerades elektricitet i kapellet.

                    1936 bildades Juniorföreningen Unga kämpar i Vattrång

                    2001 hade församlingen 9 medlemmar

                    2004 beslöts att kapellet skall säljas och att församlingen skall upphöra