Vackra Vattrång

 

 

På gröna ängar spridda röda hus

med vita gavlar som strålar ljust,

husgrunder av sten skriver historia

om närbelägen klippa

 

I dalen Vattrångsån sig slingrar

 Lugnt framflytande kring gråa stenar

påskliljor står värdigt gula, 

i skogens alla lunder och vid varje vägren.

 

I trädgårdens mattor blå scilla och liljekonvaljer frodas

Luften är tung av dofter.

Solen förhöjer syrenernas lila

och i björksnåren ropar arla göken

 

Från Stockholm kommer Hans och Anna

dom vårdar ömt sin runsten.

Vidöppet står Sannas vackra Galleri

Och inbjuder de resande att rasta

 

Vandrare Du som når hit

till vårt Vattrång

öppna Ditt hjärta sök vänskap.

Du hittar alltid vila här

 

Vår tacksamhet förblir hos Dig.

 

 

 

Av Erdmann Jenkner 2012

 

 

fritt översatt till svenska av

Hans och Anna Serrander